A group of guys working together with computers in a couch.

Vi skaper innovative digitale produkter som forenkler hverdagen og knytter nye mennesker sammen.

Noen av våre prosjekter

Working Name

Nytt prosjekt som lanseres primo 2022

Brokerbase

Brokerbase er en løsning som holder oversikt over Norges eiendomsmeglermarked.

Gjenbruksbasen

En løsning som skal bidra til gjenbruk og resirkulering av byggematerialer og komponenter.