Små- og mellomstore bedrifter befinner seg ofte i et slags vakuum når det gjelder struktur og behandling av deres data. Mye av det som finnes på markedet er gjerne komplekse datavarehus som både er tunge å implementere, og fører med seg for stort vedlikehold og kostnader. Løsningen er ofte at man bare lar dataene flyte, noe som fører til mye frustrasjon og tapt effektivitet. I denne artikkelen ser vi på hvilke muligheter som kan tilføre struktur, uten at det hverken koster for mye tid eller penger.

 

 

Fra mange kilder til én

En av utfordringene med data er at det finnes uhorvelige mengder av det, og de spres for alle vinder. Forskjellige systemer snakker med hverandre og utveksler data, og etter hvert som man utvikler seg og vokser har dette en tendens til å bli som en eneste stor floke.

 

Det første steget i å få struktur på sine data er å samle alt i en kilde. Denne kilden danner sentrum i strukturen, slik at all relevant data kan samles på et sted. Alle systemer sender inn sine data til dette punktet som dermed blir selve hovedkilden.

 

Fra denne kilden sender man så ut den dataen som andre systemer har behov for. De andre enkeltstående systemene får ikke lov til å kommunisere med hverandre, annet enn når det er høyst påkrevet. Slik kan man sikre at hvert system kun har tilgang på nøyaktig den dataen som er nødvendig for å utføre oppgaven sin. I tillegg vet man at systemene har en pålitelig tilgang på data, som ikke er avhengig av andre applikasjoner.

 

Sikkerhet

En av fordelene ved å organisere dataene sine slik er at man får veldig god kontroll. Når hvert system kun har innsyn i nøyaktig nødvendig informasjon, unngår man mange sikkerhetsutfordringer. Kontroll og oversikt over sine data blir stadig viktigere, ikke minst pga. GDPR-regelverket som inneholder strenge sanksjoner for de som ikke følger de pålagte lover og regler.  

 

Dersom uhellet skulle være ute, og man har et sikkerhetshull i et av sine systemer, vil denne strukturen gi vanntette skott mellom systemene som fører til at ingen annen data i organisasjonen vil komme på avveie. Slik vil altså din organisasjon bli knyttet sammen av vanntette forbindelser mellom systemene og kilden som gir nøyaktighet og trygghet.

 

 

Business intelligence

Har du noen gang sett en rapport og være usikker på om tallene faktisk var korrekte? God datastruktur kan tilføre stor verdi hva gjelder rapportering og analyse. Når man har et sikkert datafundament som man er trygg på at er korrekt, er det enkelt å få et komplett bilde av organisasjonen og se hva man kan forbedre. I tillegg vil man kunne følge utviklingen fra dag til dag og time til time. Tiden hvor man kun hadde mulighet til å se rapporter ved månedsslutt er langt forbi. Det gir en unik forståelse og muligheten til å oppdage trender og ta grep tidligere enn før.

 

 

Tid

Mange har for få timer i døgnet, og må prioritere knallhardt for å få dagen til å gå opp. Daglig sjekk av resultater, analyse og rapportering og generell arbeidsflyt tar i mange bedrifter uforholdsmessig mye tid fra de ansatte. Samarbeid kan oppleves tungt, og vanskelig tilgang på underliggende informasjon kan ta arbeidslysten fra selv den mest driftige. Med et strukturert datafundament kan man minimere frustrasjon og tidstapet disse oppgavene medfører.

 

 

Implementering

Overgangen til ny datastruktur krever en del forberedelser, men gjør man de riktig er det meget håndterbart. Med våre løsninger kan vi relativt raskt få på plass et effektivt, enkelt oppsett som vil gjøre hverdagen mye smidigere. Kontakt oss i dag for en uforpliktende vurdering av hva som kan passe for deg.