Hvem vi er

I TIGNE tror vi verden blir bedre dersom flere kan utnytte mulighetene som ligger i teknologi. Derfor jobber vi hardt hver dag for at at gamle problemer skal løses på en bedre måte. 

Ved å kombinere kommersiell kompetanse med den fremste teknologien, utvikler vi innovative løsninger som forhåpentligvis endrer folks hverdag til det bedre.