Brokerbase er en løsning som holder oversikt over Norges eiendomsmeglermarked. 

Prosjektet er utviklet etter dialog med sentrale personer i eiendomsbransjen. Målet har vært å skape en standardisert oversikt over de forskjellige aktørenes posisjonering og disponeringer i lokalmarkedene rundt om i Norge. 

Løsningen består i korte trekk av en database med tilhørende rapport- og visningsfunksjoner. Dataene oppdateres daglig ved hjelp av automatikk og manuell verifisering og input.